Drammen Golfklubb

GOLF I KORONATIDER

Publisert: 16. april 2021  av Hanne Ødegaard  |  Nyhetsarkiv

Her finner du oppdaterte retningslinjer for golf i koronatid. Sett deg inn i reglene før du reiser til golfbanen!

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/
https://www.golfforbundet.no/korona
https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/organisasjon/covid-19-modifiserte-golfregler-01012021.pdf

Det foreligger nå en avklaring mellom NGF, Helsedirektoratet og idrettsforbundet (NIF) om at organisert idrettsaktivitet omfatter typisk idrettsaktivitet i regi av klubb eller annet organisasjonsledd. Egentrening omfattes ikke av aktivitetsforbudet i covid-19-forskriften.

Direktoratet påpeker viktigheten av å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.

Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.). Både som enkeltpersoner og organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas, slik at vi alle bidrar til at smittetallene ikke øker.

SMITTEBØLGE 3

Nå er vi i starten av en ny utendørs golfsesong i Norge. De muterte virusene vi nå sliter med er mer smittsomme, rammer yngre aldersgrupper og kan gi alvorligere sykdom enn det vi hadde i fjor vår og sommer. Derfor er avstand viktigere enn noen gang. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand og gode smittevernregler, men kanskje likevel være til noe hjelp dersom de brukes riktig.

Vi gjør oppmerksom på at disse sidene først og fremst er til hjelp for klubbene. Dere må videreformidle informasjonen til medlemmer og gjestespillere, ved hjelp av plakater og annen informasjon som dere finner lenger ned på denne siden.

I HENHOLD TIL DE NASJONALE KORONABESTEMMELSENE ER DET ÅPNING FOR Å KUNNE:

 • Tillate selskapsrunder og åpne treningsanlegg iht. smittevernreglene.
 • Gjennomføre organiserte treninger og kurs utendørs med individuell avstand på min. 1 meter og maks. 20 personer.
 • Gjennomføre organiserte treninger og kurs innendørs med individuell avstand på min. 1 meter og maks. 10 personer.
 • Barn og unge (under 20 år) kan delta i organisert idrettsaktivitet som normalt.
 • Ha maks 200 personer på arrangement utendørs. For voksne må alle komme fra samme kommune. For barn og unge må alle komme fra samme turneringsregion. Se smittevernveileder for idrett for flere detaljer.

I OMRÅDER MED SÆRLIG HØYT TILTAKSNIVÅ (TILTAKSNIVÅ A)* GJELDER BL.A. FØLGENDE:

 • Selskapsrunder og åpne treningsanlegg er tillatt, forutsatt at smittevernreglene følges.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre organiserte treninger eller kurs, med unntak for barn og unge under 20 år, i grupper på maks 10 personer, utendørs og hvor alle deltakere kommer fra samme kommune.
 • Det er ikke tillatt med arrangement.Proshop og kafé anbefales at holder stengt eller tilbyr klikk og hent / «take-a-way».

*Tiltaksnivå A gjelder kommunene som til enhver tid er ramset opp i covid-19 forskriftens § 16 a.

I OMRÅDER MED HØYT TILTAKSNIVÅ (TILTAKSNIVÅ B)** GJELDER BL.A. FØLGENDE:

 • Selskapsrunder og åpne treningsanlegg er tillatt, forutsatt at smittevernreglene følges.
 • Det er tillatt å gjennomføre organiserte treninger og kurs utendørs.
 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år.
 • Det er ikke tillatt med arrangement.
 • Proshop og kafé anbefales at holder stengt eller tilbyr klikk og hent / «take-a-way»

**Tiltaksnivå B gjelder kommunene som til enhver tid er ramset opp i covid-19 forskriftens § 17.

NGF minner om at jobb nummer en er å slå ned smitten og at golf for en periode må komme i annen rekke.

 

Brække Eiendom
Buskerud Blikk
Utleiesenteret
Danske Bank
ECIT Dulram
Arro elektro
Håst rør
Toyota
Norgips
OMA Personell AS
forvaltningshuset
DNB
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Josefsson
Western Bilgummi
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Privatmegleren
Byråservice
ARBO Entreprenør
Castrum eiendom
Drevent
Flowstop - Pangs import
Interiør og beslag
Malmberg
Powertech Service
Drammen Lift
Buskerud Karosseri
Hensikt