Drammen Golfklubb

Velkommen til årsmøte i Drammen Golfklubb

Publisert: 25. januar 2020  av Hanne Ødegaard  |  Nyhetsarkiv

Årsmøtet er berammet til tirsdag 3. mars klokken 18.00 på klubbhuset


Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene,
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, sendes til post@drammen.golf
. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen styret
 
Brække Eiendom
Buskerud Blikk
Utleiesenteret
Danske Bank
Dulram
Arro elektro
Håst rør
Toyota
Norgips
OMA Personell AS
forvaltningshuset
DNB
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Josefsson
Western Bilgummi
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Privatmegleren
Byråservice
ARBO Entreprenør
Castrum eiendom
Drevent
Flowstop - Pangs import
Interiør og beslag
Malmberg
Powertech Service
Drammen Lift
Buskerud Karosseri
Hensikt