Drammen Golfklubb

Vi gratulerer Anders Juel med velfortjent hedersbetegnelse

Publisert: 14. oktober 2019  av Hanne Ødegaard  |  Nyhetsarkiv

På lørsdagens 30-årsjubileumsfest ble Anders Juel utnevnt til Drammen Golfklubbs andre æresmedlem. Ine Kristiansen delte ut prisen på vegne av styret i klubben.

Dette er talen (noe omskrevet) som ble holdt ved utdelingen av prisen: 
 
Anders Juel - Æresmedlem i Drammen Golfklubb
Det er mange av våre medlemmer som hadde fortjent mer oppmerksomhet for sitt
engasjement for klubben, og den innsatsen de legger ned. Men nå, i anledning klubbens 30-års jubileum, vil styret gjøre ære på en som har gjort en innsats av vesentlig betydning for Drammen Golfklubb og som har vært toneangivende i hele klubbens levetid.
 
Han var med på etableringen av klubben i 1989, og har vist stort engasjement for
klubben i alle år siden. Han er vårt medlem nr. 2, kun slått av sin kone. Han var sentral for klubben når avtalen om bygging av banen ble signert med NGU, det var han som laget avtaleutkastet til samarbeidsavtalen mellom klubb og bane, og han var delaktig i forhandlingene med grunneierne. Han sørget blant annet for at klubben, ved en konkurs, skulle ha rett til å tre inn i avtalen med grunneierne for å drive banen videre. Noe vi alle sammen har hatt glede av det siste året.
 
Han har vært et aktivt komitémedlem i utrolig mange år, blant annet i banekomitéen, HCP-komitéen og valgkomitéen. Og han leder nå en prosjektgruppe som jobber med å bedre vanntilførselen til banen slik at vi i tørre somre, som i fjor, har nok vann til vanningsanlegget vårt.
 
Han har vært en forslagsstiller i de fleste sammenhenger, enten det gjelder lover,
organisering eller hvem som skal besitte hvilke roller i komitéene og styret. Det er nok mange som har hatt han på tråden de siste årene med tilbud om en (eller flere) tillitsverv i klubben.
 
I tillegg til å ha sitt hjerte i klubben er han også en meget habil golfspiller. Han har
representert Drammen Golfklubb både i inn- og utland, på NM-lag og som senior
landslagsspiller. Og han har kunnet tittulere seg som Klubbmester i Drammen åtte
ganger i perioden 1997 til 2011. I fjorårets klubbmesterskap "gikk han på sin egen
alder", altså 76 slag som 75-åring. Slå den!
 
Han har aldri selv sittet i klubbens styre, men det vel ingen som gjennom så mange år har styrt så mye. Bak i kulissene, som en rådgiver. Klubben har hatt mye glede av hans grundighet. For der andre ville konkludert etter to møter, gås det både en og to runder ekstra for å se om det finnes andre (og bedre) alternativer. Han er analytisk, nøyaktig og kritisk. Vårt inntrykk er at han har en genuin interesse for at både klubb og bane skal være på sitt aller beste. Og dette har han vist gjennom utrettelig innsats over 30 år.
 
Æresmedlem av Drammen Golfklubb. Denne hedersbetegnelsen tildeles i dag et medlem som gjennom hele klubbens levetid har gjort seg fortjent til tittelen. Jeg snakker selvfølgelig om Anders Juel. På høy tid vil flere kanskje si, for Anders har alltid vært en støttespiller for Drammen Golfklubb. Så kjære Anders, på vegne av styret utnevner jeg deg til Drammen Golfklubbs andre æresmedlem.
 
Brække Eiendom
Buskerud Blikk
Utleiesenteret
Danske Bank
Dulram
Arro elektro
Håst rør
Toyota
Norgips
OMA Personell AS
forvaltningshuset
DNB
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Western Bilgummi
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Privatmegleren
Byråservice
ARBO Entreprenør
Castrum eiendom
Drevent
Flowstop - Pangs import
Interiør og beslag
Malmberg
Powertech Service
Drammen Lift
Buskerud Karosseri