Banen

Hvorfor er ikke greenene like fine som de to siste årene?

Publisert: 17. juni 2018  av Ragnar Gåseby  |  Nyhetsarkiv

Etter å ha spilt noen runder siden åpningen av banen er det nok mange medlemmer som stiller seg dette spørsmålet. Kort fortalt er det naturen som har spilt oss to store puss, først en lang og hard vinter etterfulgt av en esktremt varm og tørr forsommer. Til tross for iherdig og god innsats fra Hans Petter og banemannskapene våre har begge disse faktorene har hatt en betydelig negativ effekt på greenene våre. Dersom du vil vite mer, har vi her sakset inn en god og fyllestgjørende forklaring fra Espen Bergmann som er utdannet greenkeeper/gressekspert og samtidig medlem av klubbens banekomité.

Dette er et komplekst tema, men kort fortalt så fungerer det slik;

Cold Season grass (C3) gressplanter (som vi har på vår nordlige halvkule) er fra naturens side innstilt på å herde før vinteren setter inn, altså lagre karbohydrater fra fotosyntesen (herding) i plantecellenes vacuole, fremfor å forbruke disse til spiring, skyte røtter og danne sideskudd (tiller i form av enten stoloner eller rizhomer). På banen vår har vi Rødsvingel og Engkvein som ønsket artsblanding med innslag av Tunrapp og Hundekvein. Alle disse artene krever moderate mengder næring (ca. 2 kg N/100m2/Sesong) og moderate mengder vann (ca. 12-15 v/v% fuktighet i vekstmassen).
 
For at herdingen skal gå så bra som mulig (lagre mest mulig «frostvæske» i form av fruktan, fruktkose osv. er vi avhengige av temperaturer under 5,5 varmegrader og klart vær (minst mulig skyer / gråvær som nedsetter lyskvaliteten fra sola, les nedsatt fotosyntese) i tillegg til kortere daglengder (som styrer planten til å forberede seg til vinteroverlevelse).
 
Planten styrer lagring og vekst ut i fra temperatur og daglengde (tid på året), når dagene blir kortere om høsten og temperaturen synker, vil plantene begynne å lagre energi. Energien i plantene kommer fra fotosyntesen i form av glukose (druesukker) og blir dannet som små energipakker ATP (Adenosintrifosfat) hvor metabolismen fungerer.
 
Motsatt fall, så begynner plantene å spire når temperaturen går over 5,5 grader og forbruker energien til vekst og utvikling.
 
Vi har best spiring ved 12-15 grader, lite vind og noe nedbør (som holder fuktigheten i jorda rundt helst rundt 12-20% fuktighet.
 
Etter en høst med dårlige herdingsforhold (mange baner har fått store vinterskader i år, inkl Bioforsk / NIBIO som er spydspissen på kunnskap innen herding og vinterskader (Professor Trygve Aamlid var min veileder) fikk ALLE greener i sine forsøk ødelagt av Kong Vinter og nesten alle golfbaner fikk vinterskader.
 
Dette skyldes kombinasjonen av dårlig herding og påfølgende snødekke/isdekke over 90 dager. INGEN gressplanter tåler mer enn 100 dager under snø/is.
 
Noen baner klarte seg bedre enn andre, dette har med klimatiske forhold å gjøre. De som hadde kaldt vær og stabilt snødekke, fikk en isolerende effekt av snøen og gode resultater. De som fikk «slush» og isdannelser / smeltet snø og deretter tett isdekke, fikk døde planter.
 
På Skoger fjernet vi snø og is 15. mars (for å unngå mer enn 90 dager under is) og gjorde forberedende tiltak;
 
1) Dresse med sand for å penetrere isen.
 
2) Spre ut Råhumus som er ekstrakt av kull og derfor helt svart, for å smelte isen så raskt som mulig. Deretter vil Råhumus fungere som jordforbedrer og naturlig vætemiddel.
 
3) Legge ut frø for å sikre god spiring og planteforyngelse i bestanden.
 
4) Legge ut fast gjødsel for å sikre næringstilgang og vekst når vekstforholdene er tilstede.
 
5) Dekke greenene med pustende Vekstduk for å skape best mulige vekstforhold (motvirke kald vind rett på plantenes vekstpunkt, danne kondens for å holde plantene fuktig og øke gjennomsnittstemperaturen) slik at vi får raskest mulig spiring for å tette vinterskadene med nye frø og planter.
 
Som medlemmene sikkert har lagt merke til, så gikk vi fra en dårlig vår til en knallvarm forsommer med høye temperaturer og vind samt nesten ingen nedbør (ca. 12 mm nedbør siste 4 uker).
 
Altså først dårlig herding, så isdekke i nesten 75 dager, etterfulgt av kaldt vær og så varmestress uten naturlig nedbør. Et moderne vanningsanlegg KAN IKKE erstatte naturlig nedbør, men vil selvsagt hjelpe godt når regn uteblir.
 
Under slike forhold, spirer og gror det svært lite!
 
Vi har gjort mange tiltak for å holde på fuktigheten, for å prøve å sikre best mulig spiring:
 
1) Leid generator for å pumpe vann fra Bremsa til våre dammer, slik at vanningsanlegget har nok vann.
 
2) Spredd vannkonserveringsmiddel (H2Pro Conserve) for å holde mest mulig på det lille vannet vi har. (Forsøker å holde ca. 12-15% vann i vekstmassen)
 
3) Sprøyte flytende vætemiddel på greenene for å unngå lokale tørkeflekker (LDS) og holde på fuktighet rundt vekstpunktene.
 
4) Justere ned mengden nitrogen N for å unngå sviskader. Tilføre ekstra fosfor P for å sikre spiring og energimetabolisme.
 
5) Håpe på naturlig regn slik at vi får bløytet hele banen.
 
Når temperaturene ligger rundt 25 grader og over samt vind og lite nedbør, så får gressplanten det vi kaller for «varmestress», da bruker de minst mulig energi + vann og går i overlevelsesmodus, Dvs de reparerer seg ikke, spirer ikke, men bruker kun redusert energi til røttene for å søke etter vann.
 
Når vi så vanner ofte og lite så tilpasser planten seg situasjonen. Dvs; rotmengden/rotmassen vil settes ned da vannet er tilgjengelig kun i de øverste vekstlag. I tillegg vil thatch / filtlaget som igjen krever med sand for å utarme det organiske opphopet som da skjer.
 
Det er kort fortalt værsituasjonen som jobber i mot oss nå - OG Skoger er ikke alene..
 
Vi får håpe været bedrer seg, slik at tiltakene våre får mer effekt.
 
Vi kan fremskynde prosessene (så og legge på vekstduker), men da må banen stenges og det vil vi ikke.
 
Vi planlegger vertikalskjæring i to retninger, kraftig såing etterfulgt av gjødsling med forhøyet fosfor (ATP er avhengig av fosfor P for økt metabolisme) og Dressesand for å dekke frøene, skape jordkontakt og jevne spilleflatene, slik at vi kan spille samtidig som vi får tettere greener etterhvert.
 
Vi får bare håpe på nedbør om nettene og middels god temperatur om dagen fremover.
 
Det vil bli bedre, men vi er som sagt avhengige av været.
 
Vi tar i mot ALL dugnadshjelp vi kan få til andre gjøremål på banen, slik at arbeidet med greener kan få ekstra fokus fra banemannskapenes side.
Brække Eiendom
Buskerud Blikk
Utleiesenteret
Danske Bank
Dulram
Arro elektro
Håst rør
Toyota
Norgips
OMA Personell AS
forvaltningshuset
DNB
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Western Bilgummi
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Privatmegleren
Byråservice
ARBO Entreprenør
Castrum eiendom
Drevent
Flowstop - Pangs import
Interiør og beslag
Malmberg
Powertech Service
Drammen Lift
Buskerud Karosseri