Drammen Golfklubb

Utmelding og endring av medlemskap

Utmelding eller endring av medlemskap
Den som ikke senest 31. desember pr. post eller e-post har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Spillerettigheter (andel)
Markedsveriden på spillerettigheter er for tiden lik kr 0,-.  Nye medlemmer leier spillerett fra Drammen Golfbane AS for kr 0,- pr. år. inntill annet vedtas. Dersom du eier en spillerettighet og sier opp meldemskapet i Drammen Golfklubb, vil spillerettigheten falle tilbake til Drammen Golfbane AS og du blir fritatt for alle forpliktelser. Spillerettigheten kan overføres til andre personer i løpet av en sesong, men da må klubben varsles på forhånd.

Passiv - umulig for deg å spille golf i Drammen en sesong?
Har du av en eller annen grunn ikke mulighet til å spille golf i Drammen en sesong? Da vil man kunne søke om å beholde spillerettigheten i en kort periode gjennom passivt medlemskap. Det vil kun bli gitt tillatelse for en slik løsning et år av gangen.
DNB
Buskerud Blikk
Toyota
Arro elektro
Norgips
Drammen Lift
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Brække Eiendom
Glitre Energi
Josefsson
Western Bilgummi
Dulram
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Flexiprint
Privatmegleren
Byråservice
Gyro
Hurtigruta Carglass
Allkopi
Håst Rør