Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER 2021 Drammen GK
 
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Drammen GK.
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Drammen GKs konkurransebestemmelser.
 
Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen utenfor klubbhuset og ligger på vår hjemmeside.
 
Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker og/eller hvite linjer definerer banens grenser.
 
Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 15 er hull 16, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 15. For alle andre hull er disse grensegjenstander uflyttbare hindringer.
 
Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
 
Droppesoner (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 2, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen på den andre siden av straffeområdet hvor droppesonen er et rektangel hvor den fremre grensen er definert av utsidepunktene av to merker og med to køllelengders dybde. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
 
Ballplassering (E-3) 
Gjelder kun når oppslag er gitt ved utslag på hull 1 eller angitt på utdelt scorekort
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere en ball i fritaksområdet.
Referansepunkt: Plasseringen av den opprinnelige ballen.
Fritaksområdet: Én køllelengde
Begrensning fritaksområdet: I det generelle området, ikke nærmere flagget.
 
Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.
 
Ball treffer luftledning (E-11)
Hvis en spillers ball treffer luftledning under spill av hull 4 eller hull 9 teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått.
 
Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
  2. Maurtuer i generelt område.
  3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  4. Steinfylte dreneringsgrøfter på faiway og grusbelagte veier med tilhørende grøfter (gjelder også hele grøften mellom hull 15 og hull 16).
  5. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker og anvisningsskilt.
 
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

 
 
Brække Eiendom
Buskerud Blikk
Utleiesenteret
Danske Bank
ECIT Dulram
Arro elektro
Håst rør
Toyota
Norgips
OMA Personell AS
forvaltningshuset
DNB
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Josefsson
Western Bilgummi
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Privatmegleren
Byråservice
ARBO Entreprenør
Castrum eiendom
Drevent
Flowstop - Pangs import
Interiør og beslag
Malmberg
Powertech Service
Drammen Lift
Buskerud Karosseri
Hensikt