Drammen Golfklubb

Utmelding og endring av medlemskap

Utmelding eller endring av medlemskap
Den som ikke senest 31. desember pr. post eller e-post har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Spillerettigheter (andel)
Markedsveriden på spillerettigheter er for tiden lik kr 0,-.  Nye medlemmer leier spillerett fra Drammen Golfbane AS for kr 0,- pr. år. inntill annet vedtas. Dersom du eier en spillerettighet og sier opp meldemskapet i Drammen Golfklubb, vil spillerettigheten falle tilbake til Drammen Golfbane AS og du blir fritatt for alle forpliktelser. Spillerettigheten kan overføres til andre personer i løpet av en sesong, men da må klubben varsles på forhånd.

Passiv - umulig for deg å spille golf i Drammen en sesong?
Har du av en eller annen grunn ikke mulighet til å spille golf i Drammen en sesong? Da vil man kunne søke om å beholde spillerettigheten i en kort periode gjennom passivt medlemskap. Det vil kun bli gitt tillatelse for en slik løsning et år av gangen.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her