Drammen Golfklubb

Utmelding av medlemskap

Utmelding av medlemskap

Den som ikke senest 31. desember pr. post eller e-post har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Spillerettigheter (andel)

Markedsveriden på spillerettigheter er for tiden lik kr 0,-.  Nye medlemmer leier spillerett fra Drammen Golfbane AS for kr 0,- pr. år. inntill annet vedtas. Dersom du eier en spillerettighet og sier opp meldemskapet i Drammen Golfklubb, vil spillerettigheten falle tilbake til Drammen Golfbane AS og du blir fritatt for alle forpliktelser. Spillerettigheten kan overføres til andre personer i løpet av en sesong, men da må klubben varsles på forhånd.

Passiv - umulig for deg å spille golf i Drammen en sesong?

Har du av en eller annen grunn ikke mulighet til å spille golf i Drammen en sesong? Da vil man kunne søke om å beholde spillerettigheten i en kort periode gjennom passivt medlemskap. Det vil kun bli gitt tillatelse for en slik løsning et år av gangen.
 

Dersom du skal melde deg ut av klubben må du bruke skjemaet under:

  • Vi vil gjerne kontakte deg i forbindelse med utmeldingen. Godtar du dette?
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
    ni  to  fire  fem:
  • Sjekk at din e-postadresse er korrekt
    Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din utmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben for å få utmeldingen bekreftet.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her