Drammen Golfklubb

Herregruppa

Onsdag er herredagen på Drammen Golfbane
Herredag er en turneringsserie over 15 runder pluss finale. De 7 beste rundene teller sammenlagt i Order of Merit før finalen. Det spillles i to klasser - Brutto og Netto. 

Påmelding i Golfbox. Husk innbetaling av startavgift kr 400 til konto 1506.31.28993. 


Kontaktpersoner i Herrekomiteen:
Per Christian Juel, tlf 93054096 (Leder)
Tevje Ulsbøl, tlf 94846335
Esa Pekka Toiviainen, tlf 99281753
Svein Espen Sørstad, tlf 91346134
Epost: herrekomiteen@gmail.com

Turneringsbestemmelser
-------------------------------
Årets Herredag vil gå over 15 runder + finale. 

Se kalender her i Golfbox

Startavgift
-------------------------------
Startavgiften er kr 400 for alle rundene.
Startavgiften skal betales til Herrekomiteen før spill.
Startavgiften skal betales til konto 1506.31.28993.
Spillere uten spillerett har selv ansvaret for å betale greenfee før start.

Påmelding og starttider
-------------------------------
Det er påmelding i Golfbox.
Det blir satt opp starttider fra ca kl. 1400 - 1700 for de som er påmeldt innen søndag kl 1800.
Du kan skrive evt. ønske om starttidspunkt i påmeldingen. Komiteen vil prøve å oppfylle ønsker etter beste evne.

Du kan også bestille starttid selv på disse onsdagene, men du må ha markør som spiller i samme klasse i turneringen. Gi beskjed til turneringsleder så snart som mulig, senest før start.

Signert scorekort skal legges i postkassa utenfor turneringskontoret. 

Klasser og spilleform
-------------------------------
Turneringen er en singleturnering.
Turneringen er en åpen turnering.
Turneringen er for herrer hvis alder er over 19 år pr. 01.01. inneværende år. 

Det kreves ikke EGA turneringshandicap.

Det spilles i to klasser - Brutto og Netto.
Det er valgfri klasse. Angi ved påmelding hvilken klasse du vil spille i.

Spilleformen i klassen Brutto er brutto slag.
Spilleformen i klassen Netto er slaggolf (maks score er hullets par + 5) med 
fullt spillehandicap.

Markør skal spille i samme klasse i turneringen. Komiteen kan ved spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

Det spilles 18 hull på Drammen Golfbane. 
Det spilles fra Gul tee.

Hver runde er godkjent som handicapregulerende turneringsrunde. Unntaket er hvis banen ikke oppfyller krav til handicaptellende runde.

Avlysning av runde
-------------------------------
Runden avlyses hvis ikke banen er åpen til de oppsatte starttidene. 
Hvis banen stenges før alle oppsatte starttider er ferdigspilt, vil hele runden bli avlyst.
Unntaket er når banene er midlertidig stengt pga torden. Da utsettes spillet til banen er åpen.

En avlyst runde vil ikke bli flyttet til en ny spilledag.

Poeng og Order of Merit
-------------------------------
For hver runde gis det poeng regnet ut fra brutto/netto score i forhold til banens par:

Brutto: 71 - Brutto slag + 30
Netto: 71 - Netto slag + 30

Eksempel 1: 71 slag gir 30 poeng (71-71+30=30)
Eksempel 2: 76 slag gir 25 poeng (71-76+30=25)

I tillegg gis det poeng for plassering:

1. plass eller T1 - 3 poeng
2. plass eller T2 - 2 poeng
3. plass eller T3 - 1 poeng
 
Summen av scorepoeng og plasseringspoeng gir poengresultatet for runden.

Eksempel 1: 71 slag og 1. plass gir 30 + 3 = 33 poeng
Eksempel 1: 73 slag og delt 2. plass (T2) gir 28 + 2 = 30 poeng
Eksempel 1: 70 slag og 4. plass gir 31 + 0 = 31 poeng

De 7 beste poengresultatene (sum av scorepoeng og plasseringspoeng) fra de 15 rundene teller med i Order of Merit.

Ved avlyste runder vil antall tellende runder bli redusert slik at ikke mer enn halvparten av rundene er tellende (7 tellende ved 14 runder, 6 tellende ved 13 runder, 6 tellende ved 12 runder osv.)

Finalerunden
-------------------------------
De 16 beste på Order of Merit etter 15 runder er kvalifisert til å spille finalerunden.
Ved lik poengsum avgjøres rett til deltagelse ved beste runderesultat.

I finalerunden gis det poeng for score som i de innledende rundene, men ikke poeng for plassering.
Scorepoengene fra finalerunden blir lagt til den tellende poengsummen fra de innledende rundene. 
Summen av poeng fra finalerunden og de innledende rundene avgjør Order of Merit totalt.

Like resultater i finalerunden avgjøres ved lavest spillehandicap (bare for nettoklassen), siste 9, siste 6, siste 3, siste hull og loddtrekning.

Like resultater i Order of Merit totalt avgjøres ved beste resultat i finalerunden, deretter beste enkeltresultat i de innledende rundene.

Det er premiering for Order of Merit og for finalerunden.
Premieutdeling avholdes etter finalerunden. 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her