Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER 2024 – Drammen GK

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Drammen GK.
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Drammen GKs konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen utenfor klubbhuset og ligger på vår hjemmeside.

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 15 er hull 16, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene er grensegjenstander under spill av hull 15. For alle andre hull er disse stakene uflyttbare hindringer.

Straffeområder (B-1)
Straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer. Der både merker/staker og linjer finnes er
det linjen som definerer grensen.

Droppesoner (E-1)
Hvis en spillers ball er i spilleforbud området på hull 2, kan spilleren, uten straff, som en ekstra mulighet til regel 16.1, spille en ball fra droppesonen.
Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Ballplassering (E-3) 
Gjelder kun når oppslag er gitt ved utslag på hull 1 eller angitt på utdelt scorekort
Når noen del av en spillers ball berører en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
· Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
· Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: En køllelengde/scorekort fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
· Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Må være i det generelle området.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere en ball tilbake etter regel 14.2b(2) og 14.2e. Men, med det formål å bruke regel 14.2e – spilleren har bare valgt punktet hvor ballen skal plasseres når ballen har blitt lagt ned, og spilleren har sluppet ballen med den hensikt at den ballen skal være i spill.
Etter at en ball har blitt plassert og er i spill etter denne lokale regelen, hvis spilleren deretter fortsetter etter en annen regel som gir fritak, kan denne lokale regelen bli brukt på nytt.

Spilleforbud områder (E-8.1)
Områder definert med blå staker med hvit topp, og nysådd områdene på hull 18, er spilleforbud områder som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbud området må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.
For hull 2, se Droppesoner.


Ball forandret retning av luftledning (E-11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff luftledning under spillet av hull 4 eller hull 9 må spilleren slå slaget på nytt uten straff, ved å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra punktet der slaget ble slått fra (se regel 14.6).
Hvis spilleren slår slaget på nytt, men gjør det fra et feil sted, får spilleren den generelle straffen etter regel 14.7. Hvis spilleren ikke slår slaget på nytt, får spilleren den generelle straffen og slaget teller, men spilleren har ikke slått fra et feil sted.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
Maurtuer i generelt område.
Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
Steinfylte dreneringsgrøfter i generelt område og grusbelagte veier med tilhørende grøfter (gjelder også hele grøften mellom hull 15 og hull 16).
Uflytbare hindringer
100- og 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker og anvisningsskilt.

Grønne staker på hull 11 og hull 18 markerer kun forbud mot kjøring med bil og tralle. For hull 18 se Spilleforbud områder


Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff: Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her