Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER 2019 – Drammen GK
 
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Drammen GK.
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Drammen GKs konkurransebestemmelser.
 
Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen utenfor klubbhuset og ligger på vår hjemmeside.
 
Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker og/eller hvite linjer definerer banens grenser.
 
Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 15 er hull 16, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 15. For alle andre hull er disse grensegjenstander uflyttbare hindringer.
 
Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Alle straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
 
Provisorisk ball for ball i et straffeområde (B-3)
Hvis en spiller slår en ball i rødt straffeområde på hull 1, 3 eller 17, kan spilleren velge å spille en provisorisk ball.
a.  Hvis den opprinnelige ballen blir funnet innen 3 minutter kan spilleren velge å spille videre på  denne ballen som den ligger, eller
b.  Fortsette å spille på den provisoriske ballen.
 
Droppesoner (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 2, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen på den andre siden av straffeområdet hvor droppesonen er et rektangel hvor den fremre grensen er definert av utsidepunktene av to merker og med to køllelengders dybde. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
 
Ballplassering (E-3) 
Gjelder kun når oppslag er gitt ved utslag på hull 1
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet  i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere en ball i fritaksområdet.
Referansepunkt: Plasseringen av den opprinnelige ballen.
Fritaksområdet: Én køllelengde
Begrensning fritaksområdet: I den generelle området, ikke nærmere flagget.
 
Spilleforbudsområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.
 
Ball treffer luftledning (E-11)
Hvis en spillers ball treffer luftledning  under spill av hull 4 eller hull 9 teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått.
 
Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
  2. Maurtuer i generelt område.
  3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  4. Dreneringsgrøfter og grusbelagte veier med tilhørende grøfter.
  5. Utslagsklosser (røde) for korthullsbanen.
 
Uflyttbare hindringer
Avstandsmerker og anvisningsskilt.
 
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.
 
Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.
Avstander fra sprinkellokk angis med: C – til senter puttinggreen, F – forkant av puttinggreen
 
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her