Drammen Golfklubb

Seniorgruppa

Hver tirsdag morgen møtes seniorgruppa (60+) til dyst. «Tirsdagsgutta» er den største av undergruppene i klubben med over 80 medlemmer. Gruppa holder et høyt aktivitetsnivå både sommer og vinter. Dette er en meget sosial og hyggelig gruppe. Det forutsettes medlemskap i Drammen Golfklubb.

Det avholdes ulike typer konkurranser. Gjennom sesongen spilles PT Cup (Matchplay) og Roll Hansen Cup (Order of Merits). Resultatene fra alle singelturneringer og de øvrige rundene på Drammen Golfbane på tirsdager teller med i Eclectic for sesongen. Påmelding for turneringene gjøres i 
GolfBox senest søndag før påfølgende spilledag.

Startavgiften for samtlige turneringer inngår i medlemskontingenten for «Tirsdagsgutta» på kr 500,- pr. år som innbetales til kasserer Emil Widerøe på konto 2220.06.15674.

Styret i Seniorgruppa 2017:
Leder: Kjell Hovland Olsen (917 05 791) 
kjell.h.olsen@ebnett.no
Sekretær: Jan Rockstad (908 27 101) jan@rockstad.no
Kasserer: Emil Widerøe (916 20 767) emilw@online.no
Turneringsansvarlig: Lars Juel (473 65 197) larsjuel@getmail.no 
Turneringsansvarlig: Bjørn Gjertsen ( 905 87 752) bjorn.gjertsen@lifi.no

Innmelding for nye medlemmer skjer til Jan Rockstad 
jan@rockstad.no eller telefon 908 27 101

 

DNB
Buskerud Blikk
Toyota
Arro elektro
Lindum
Norgips
Drammen Lift
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Drammen Yard
Brække Eiendom
Glitre Energi
Josefsson
Western Bilgummi
Ledige Hender
Dulram
Konnerud Rør
Oras
Tuverud Mek
Ramberg
Flexiprint
Rambøll
Clarion Collection Hotel Tollboden
Bilpleiespesialisten
Gyro
Cater/Systemkjøp
AtilB AS
Hurtigruta Carglass
Allkopi