Drammen Golfklubb

Takk for meg!

Publisert: 10. mars 2019  av Jan Henrik Knudsen  |  Nyhetsarkiv

Jeg har valgt ikke å stille til gjenvalg som styreleder i Drammen Golfklubb.

Jeg har valgt ikke å stille til gjenvalg som styreleder i Drammen Golfklubb. Disse siste tre årene har vært usedvanlig tøffe og arbeidskrevende. Jeg føler på en måte at vi ikke har lykkes helt i det vi måtte slå baneselskapet konkurs. Men når det er sagt ble løsningen med utkjøp av konkursboet en bra løsning for Drammen Golfklubb, der vi har lagt et godt fundament med mulighet for en økonomisk bærekraftig drift i årene som kommer.
 
Nå har jeg vært leder av byggekomiteen for klubbhuset, vært styreleder i 2 perioder samt vært revisor. Jeg føler derfor et behov for å ta en pause fra tillitsvervene, og kun være medlem av klubben for å spille golf. Så har jeg to barnebarn som krever oppfølging på golfbanen og så da Birgitta, som trenger mye tid. Birgitta og jeg er lovet en egen handicapplass på banen, noe jeg setter stor pris på.
 
Men et slikt verv gjør seg ikke selv og det er mange som har bidratt. Takk til Øyvind Skaugrud som styrets nestleder der han har utført mye av klubbarbeidet. I tillegg har hans golfrelaterte kunnskap vært av stor betydning for meg.  
 
I tillegg vil jeg takke Hans Petter Nilsen. Han har vært meget sentral i driften av bane og klubb i en årrekke og har gitt meg personlig mange gode råd og god veiledning. Organiseringen av banen i 2019 blir uten ham i førersetet, og det er på sin plass å takke ham for all den tid han har lagt ned for klubben vår.
 
Til slutt vil jeg takke den nye administrasjonen for det arbeid som er utført i forbindelse med konkursen, et solid strategisk og ryddig arbeid. Ekstra takk for at dere tar på dere denne viktige jobben av å lose klubbens økonomi trygt i havn.
 
Så til alle medlemmene i Drammen Golfklubb. Takk for at dere er lojale og stiller opp. Uten ildsjeler, ingen klubb. Så enkelt er det. Tusen takk og takk for meg!
DNB
Buskerud Blikk
Toyota
Arro elektro
Norgips
Drammen Lift
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Brække Eiendom
Glitre Energi
Josefsson
Western Bilgummi
Dulram
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Flexiprint
Privatmegleren
Byråservice
Gyro
Hurtigruta Carglass
Allkopi
Håst Rør