Drammen Golfklubb

Dialogen med bobestyrer har startet

Publisert: 16. september 2018  av Jan Henrik Knudsen  |  Nyhetsarkiv

Den av styret oppnevnte Arbeidsgruppen har startet dialogen med bobestyrer, bank og grunneiere

Styret i Drammen golfklubb har nedsatt en Arbeidsgruppe som på vegne av klubben har fått mandat til å forhandle med bobestyrer, bank og grunneiere. Arbeidsgruppen har fått vide fullmakter og de representerer formelt Drammen golfklubb i forhandlingene og har ansvaret for all kontakt mellom klubb og bobestyrer. Arbeidsgruppen består av Øyvind Nystøl, Trond Gustavsen og Kjell M. Winge. Styret har tett dialog med Arbeidsgruppen om progresjonen i forhandlingene, og vi vil informere alle medlemmene når det foreligger mer konkret informasjon. 
DNB
Buskerud Blikk
Toyota
Arro elektro
Norgips
Drammen Lift
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Brække Eiendom
Glitre Energi
Josefsson
Western Bilgummi
Dulram
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Flexiprint
Privatmegleren
Byråservice
Gyro
Hurtigruta Carglass
Allkopi
Håst Rør