Drammen Golfklubb

Kjære medlem i Drammen Golfklubb

Publisert: 11. september 2018  av Hanne Ødegaard  |  Nyhetsarkiv

Vi har tidligere informert om situasjonen i Drammen Golfbane AS. Til tross for iherdig arbeide er selskapets nåværende gjeldsbelastning for stor for en videre drift. Konsekvensen er at selskapet begjærer oppbud og går til skifteretten i dag mandag 10.09.2018. Hva som deretter vil skje er opp til bobestyreren som blir oppnevnt av skifteretten.

Vi vil fra klubbens side komme i dialog om en eventuell videre drift. Vi tror at bobestyreren ønsker å holde banen åpen for sikre verdiene i boet, og klubben vil aktivt arbeide for å få det til. Videre har vi undersøkt muligheten for en mellomfinansiering av en drift i klubbens regi inntil kontingenter kommer inn, samt en mulig refinansiering av lån gjennom Kommunalbanken for å sikre en langsiktig og bærekraftig drift av klubb og bane. Vi har vært klare på at vi trenger penger for å få en helt nødvendig progresjon på banen og klubbhuset for å kunne sikre oss et attraktivt produkt.
 
En eventuell overtagelse av banen i klubbens regi vil kreve et Ekstraordinært Årsmøte som vil bli innkalt med 14 dagers varsel.
 
Vi er optimistiske, og vi håper og tror at medlemmene i Drammen Golfklubb stiller opp og er lojale mot klubben. Medlemmene er klubbens viktigste «aktivum», og vi håper vi har dere alle med til neste år og i mange år fremover.
 
Drammen, 10.09.2018
Styret
 
 
DNB
Buskerud Blikk
Toyota
Arro elektro
Norgips
Drammen Lift
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Brække Eiendom
Glitre Energi
Josefsson
Western Bilgummi
Dulram
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Flexiprint
Privatmegleren
Byråservice
Gyro
Hurtigruta Carglass
Allkopi
Håst Rør