Drammen Golfklubb

Medlemskontingent 2018

Publisert: 20. mars 2018  av Ragnar Gåseby  |  Nyhetsarkiv

Medlemskontingentene for 2018 ble vedtatt på årsmøtet 6.mars og faktura ble sendt ut til alle medlemmene 16.mars. Det er mange spørsmål knyttet til dette så her er litt nytting informasjon som kanskje hjelper

Vedtatte medlemskontingenter for 2018 er:
Spillerett med fritt spill – fullverdig medlem:
 
•             Voksen > 22 år:                                NOK 7.500,-
•             Knøtter 6–9 år:                                NOK 300,-
•             Yngre junior 10-12 år:                      NOK 600,-
•             Junior 13–19 år:                               NOK 1.750,-
•             Junior 20–21 år:                               NOK 3.750,- (+ militære og studenter 22–28 år*)

Birdiemedlem NOK 9.000
Eaglemedlem NOK 12.000

Klubbmedlem voksen uten spillerett NOK 1.500
Klubbmedlemskap jr tom 21 år u/spillerett NOK 750 (+militære og studenter 22-28år)

Ref klubbens hjemmeside: http://drammengk.no/info/drammen-golfklubb/20/medlemskap

Månedsvis betaling:
For de av medlemmene som har avtale om månedsvis betaling er den første fakturaen samlet for månedene januar til og med april, dvs 4 måneder på samme faktura. Dette skyldes at kontingentene vedtas på årsmøtet i mars og vi må derfor vente med å fakturerer årets første måneder.

Utmeldinger og endringer av medlemskap
Vi opplever også at medlemmer sender utmeldinger rett etter å ha mottatt faktura for medlemskontingenten. Dette er for sent med hensyn til å slippe medlemskontingenten for 2018 da alle utmeldinger for 2018 måtte ha vært oss i hende skriftlig eller på email senest 31.12.2017. For klubbens regelverk med hensyn til utmeldinger eller endringer av medlemskap hensvises til følgende link: http://drammengk.no/info/drammen-golfklubb/63/utmelding-endring

 
DNB
Buskerud Blikk
Toyota
Arro elektro
Norgips
Drammen Lift
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Brække Eiendom
Glitre Energi
Josefsson
Western Bilgummi
Dulram
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Flexiprint
Privatmegleren
Byråservice
Gyro
Hurtigruta Carglass
Allkopi
Håst Rør