Drammen Golfklubb

Godt nytt år!

Publisert: 5. januar 2018  av Anne Gro Mehren  |  Nyhetsarkiv

Hei, jeg er nå på plass i jobben som daglig leder for både golfbanen og klubben og har allerede tatt fatt på de første arbeidsoppgavene. Golfbanen ligger dekket i 30 cm snø og så langt har værgudene vært relativt snille med oss.

Den første tiden vil derfor gå med til å avslutte regnskapene for fjoråret, lage budsjett for 2018, planlegge klubbaktiviteter og baneforbedringer samt igangsette arbeidet med å etablere og drifte proshop i tråd med vedtaket fra styret for baneselskapet. Samarbeidsprosjekter for å bedre tilbudet overfor våre medlemmer og sponsorer vil også være viktig fremover.

Samarbeid mellom Drammen Golfklubb og Imjelt Golfsenter
Drammen Golfbane og Imjelt Golfsenter er to flotte anlegg i umiddelbar nærhet av hverandre som dekker forskjellige behov hos golfspillerne med hensyn til trening, ferdighetsutvikling, spill på bane og gode golfopplevelser. Drammen Golfklubb har mange og aktive medlemmer samtidig som Imjelt Golfsenter har flotte treningsfasiliteter som medlemmene kan dra nytte av, ikke minst nå i vintermånedene. På bakgrunn av dette har vi blitt enige om å utvikle et mer strukturert samarbeid som vil gi medlemmene av Drammen Golfklubb et bedre tilbud, hjelpe oss å gjøre Drammen Golfklubb attraktiv for nye medlemmer samtidig som Imjelt Golfsenter får en bedre utnyttelse av sine fasiliteter. Vi starter dette samarbeidet med et tilbud om vintertrening for våre medlemmer og sponsorer. Kursene vil være gratis for medlemmer med fritt spill, juniorer og sponsorer. Kursene er omtalt som egen nyhetssak og det er bare å melde seg på.

Samarbeid med andre baner
Som det ble opplyst om før jul har Kjekstad Golfklubb dessverre besluttet å trekke seg fra samarbeidet om fritt spill. Vi er sammen med Asker Golfklubb i gang med å utrede alternativer, deriblant hvilke andre klubber det kan være relevant for våre å samarbeide med. Vi kommer tilbake med mere informasjon så snart dette er på plass.

Jeg ønsker med dette alle våre medlemmer og sponsorer et Godt Nytt År og en fin sesong for vinteraktiviteter samt golftrening og ser frem til sesongstart en gang ut på vårparten.

Ragnar
DNB
Buskerud Blikk
Toyota
Arro elektro
Norgips
Drammen Lift
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Brække Eiendom
Glitre Energi
Josefsson
Western Bilgummi
Dulram
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Flexiprint
Privatmegleren
Byråservice
Gyro
Hurtigruta Carglass
Allkopi
Håst Rør