Drammen Golfklubb

Kjekstad trekker seg fra «Fritt Spill» Samarbeidsavtalen

Publisert: 16. desember 2017  av Jan Henrik Knudsen  |  Nyhetsarkiv

Kjekstads informasjon på sin hjemmeside i går er feilaktig og direkte misvisende. Den gir inntrykk av at alle tre klubbene står bak informasjonen ved at våre logoer er benyttet. Dette er gjort uten tillatelse fra oss. I tillegg har mange av våre medlemmer fått direktesendte eposter fra Kjekstad, noe vi betrakter som klart uetisk og i strid med NGF sine regler.

Fakta i saken er annerledes. Kjekstad trekker seg fra samarbeidsavtalen mellom Asker, Kjekstad og Drammen, den så kalte «fritt-spill-avtalen». Dette er en avtale Kjekstad selv har formulert og som er bindende også for 2018.  Avtalen har vist god progresjon med økt medlemstegning fra 2016 til 2017. En økning som også Kjekstads medlemmer står for.
 
Hovedargumentet fra Kjekstad for å bryte avtalen er at de i 2017 åpnet først og stengte sist og at dette er en fordel for Asker og Drammen. Kjekstad argumenterer for at de «taper»  greenfeeinntekter i disse periodene og at deres bane  ”oversvømmes” av spillere fra Asker og Drammen.
 
Fakta i saken er annerledes. Analyser fra Golfbox viser at Kjekstad og Drammen har åpnet og stengt samtidig de siste tre årene, bortsett fra i år. Dette skyldes som vi alle vet de spesielle værforholdene vi hadde i slutten av april og starten av mai. Etter vårt syn kan man ikke evaluere kun etter 1 sesong i en langsiktig samarbeidsavtale. Det å fremme ultimate krav på denne bakgrunn er etter vårt syn klart urimelig. Vi og Asker ønsket å evaluere samarbeidsavtalen etter endt periode, dvs. 3 år.
 
Det er gjennomført flere «forhandlingsmøter» der Kjekstad har fremmet ultimate krav. Vi har allikevel som et kompromiss foreslått at det i forbindelse med samarbeidsavtalen om fritt spill innføres en bookingbegrensning på 3 dager i stedet for 7 dager slik at klubbens egne medlemmer alltid har tilgjengelighet på egen bane, noe Kjekstad blankt avslo uten forklaring krydret med mye negativ kritikk om baneforholdene i Drammen.
 
Vi innser at Kjekstad egentlig ikke ønsker et samarbeide. Vi har gjort det vi kan for å komme til en akseptabel løsning for alle tre klubbene uten å lykkes. Dessverre har vi opplevd tonen fra Kjekstad som svært negativ og dikterende gjennom hele forhandlingsforløpet.
 
Vi, som styre, er opptatt av at medlemmene i Drammen skal ha et best mulig tilbud. Vi er derfor, sammen med Asker, i gang med sonderinger overfor andre golfklubber med spennende og gode baner innenfor et fornuftig geografisk område. Vår målsetting er soleklar i å få til en avtale som er minst like god for våre medlemmer som den vi har hatt i 2017. Her vil vi komme med nyheter i januar.
 
Midt i alt dette ønsker jeg dere alle en God Jul og et Godt Nytt År!
 
Jan Henrik Knudsen
Styreleder
DNB
Buskerud Blikk
Toyota
Arro elektro
Norgips
Drammen Lift
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Brække Eiendom
Glitre Energi
Josefsson
Western Bilgummi
Dulram
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Flexiprint
Privatmegleren
Byråservice
Gyro
Hurtigruta Carglass
Allkopi
Håst Rør