Instruksjon

Informasjon

Gla'Golf!

torsdag 24. mai 2018

Påmelding på hjemmesidene i tidsrommet man 14. mai - tor 24. mai

Informasjon:

Gla'Golf - fadderordning for nybegynnere

Hensikt

Hensikten med tiltaket er at de som har fulført Veien Til Golf-kurset raskt skal komme i gang med banespill og bli fornøyde medlemmer av klubben. I tillegg er ordningen en obligatorisk del av VTG opplæringen.

Hvem skal få tilbud
Målgruppen vil være de som har gjennomført VTG-kurset.

Hvor lenge skal tilbudet vare
Tilbudet gjelder til vedkommende føler seg vel til rette på banen. Hver fadder kan ha inntil 3 spillere.

Hvem er fadder
Medlemmene som har et etablert HCP er faddere og utfører oppgaven som dugnadsinnsats.

Oppgaver som tilligger fadderne
Dette vil være å veilede om spillet på banen, det være seg etikette, enkle regler. Motivere til å skape et hyggelig miljø på banen, presentere for andre medlemmer. Fadderne skal ikke gi råd når det gjelder teknikk, dette henvises til Proen. Fadderspillet skal avvikles på vanlig måte. Når det gjelder bestilling av spilletid veiledes dette av fadder.

Forenkling av banespillet
For at nye spillere skal kunne opprettholde et visst tempo på banen, vil dette kunne avhjelpes ved at disse kan pegge opp ved 150 meters merket. Etter hvert som ferdighetene øker kan stedet for utslag flyttes bakover.
DNB
Buskerud Blikk
Toyota
Arro elektro
Norgips
Drammen Lift
Berggård Amundsen
Evjen Bil
ABB
Brække Eiendom
Glitre Energi
Josefsson
Western Bilgummi
Dulram
Konnerud Rør
Tuverud Mek
Ramberg
Flexiprint
Privatmegleren
Byråservice
Gyro
Hurtigruta Carglass
Allkopi
Håst Rør